CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty
Zde najdete klíčové informace, které Vám usnadní návštěvu jeskynních koncertů:

Organizace koncertů:
• Pro hladký start je vhodné být alespoň půl hodiny před začátkem koncertu na místě a vyzvednout si předplacené vstupenky na Vaše jméno před vchodem do jeskyně (pokud nebude uvedeno jinak). Nějaký čas zabere parkování, přístup k jeskyni apod., tak s tím prosím počítejte a informujte se na tomto webu (viz odkazy na jednotlivé jeskynní správy) nebo na webu Správy jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz). 
• Všechny koncerty jsou na stání, v nutných případech (zdravotní obtíže či omezení, nevolnost apod.) je možno zapůjčit židličku na sezení. Můžete si vzít skládací židličku (např. rybářskou trojnožku), deku nebo nějaký polštářek pod zadek. 
• Do jeskyně se určitě teple oblečte (platí hlavně pro děti a matky) - mikiny, bundy, uzavřené boty apod. Teplota v jeskyni se pohybuje průměrně kolem 8°C.
• Délka koncertu je cca 45 - 60 minut. 
• Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a jednotlivými vedoucími jeskyní prosíme všechny návštěvníky i hráče o dodržování návštěvního řádu jeskyní, který je zveřejněn na výše uvedeném webu nebo před jeskyní.  Předprodej vstupenek:
Vzhledem k omezené kapacitě většiny jeskyní doporučujeme před každým koncertem využít možnost předprodeje vstupenek. Předprodeji je věnována samostatná sekce na tomto webu, kde jsou uvedeny základní podmínky - kategorie, ceny, slevy, počty lístků apod. Odkaz na předprodej ZDE.  Vytvořili jsme jednotný a zároveň jednoduchý on-line formulář, díky kterému máme my i Vy přehled o celkém stavu předprodeje. Další možností je zakoupení vstupenek v předprodeji (tedy ve slevě) na příslušné jeskynní správě, ve které se koná vystoupení (ne v jiných jeskynních správách). V případě dotazů nás kontaktujte na email predprodej@cave-beat.org
Pozn.: Rezervaci vstupenek jsme po zkušenosti z prvním ročníkem zrušili, neb jsou mezi námi méně sociálně zdatní jedinci, kteří se neobtěžují zvednout telefon nebo napsat email či sms, že se neúčastní jimi rezervovaného vystoupení. Tím do poslední chvíle zabírají místo dalším zájemcům. Bohužel se jedná o většinu z této skupiny lidí, kteří si vstupenku rezervovali a pak se bez jediného komunikačního signálu neúčastnili. Ale byli i ti, kteří když předem věděli, že se nemůžou koncertu zúčastnit, nám dali neprodleně vědět. Takových lidí však bylo velmi málo a proto jsme rezervaci zrušili. Také jsme dali na doporučení některých návštěvníků, zástupců jeskynní správy a přátel. Děkujeme za pochopení našeho rozhodnutí. 

Plné, zlevněné a volné vstupné na jeskynní koncerty:
Vstupné je rozděleno na plné, zlevněné a volné. Výše vstupného je vypočítána dle nároků kapely / interpreta, složitosti organizace, propagace, lokality, velikosti jeskyně apod. Slevy jsou poskytovány mládeži 15-18 let, držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P a seniorům. Děti od 0-15 let mají vstup zdarma (v doprovodu rodičů či opatrovníků), z provozních důvodů však úplně malým dětem (0-3 let) nedoporučujeme vstup do jeskyně (teplota 7-9°C, tělesné potřeby, rušení během koncertu).  Je však nutné uvážit zdravotní stav či naladění Vašeho dítěte před koncertem a předejít tak případným komplikacím. V případě dotazů se obraťte na příslušnou správu jeskyní, která Vám sdělí specifika jeskynních prostor a probere s Vámi konkrétní dotazy. Rozhodnutí vzít s sebou dítě tak necháváme plně na zvážení rodičů či opatrovníků. 
Pozn.: Po zkušenosti z benefičním ročníkem festivalu DIDGERIDOO V JESKYNI 2011 bohužel neposkytujeme slevu studentům, neboť na každém koncertě i závěrečném festivalu v roce 2011 se vyrojilo podezřele mnoho studentů mávajících průkazkami a právem na povinnou slevu (zřejmě tak činí i v hospodě či na klubovém koncertě). To memluvíme o černých vstupech části této cílové skupiny, komických fabulacích apod. Doplácet z vlastní kapsy na tyto rozmary mládí nehodláme. Už nejsme hipíci, kterým je to jedno a přihmouří oko nad intelektuálním potenciálem a chudobou studentů. Máme rodiny a své závazky. Samozřejmě se tímto omlouváme poctivě smýšlejícím studentům, kteří na to doplatili. Vzhledem k solidárnosti ke starším lidem, kteří převážně celý život pracovali a stát je počastoval velmi nedůstojným způsobem, jsme raději letos vyšli vstříc lidem v důchodovém věku. Děkujeme za pochopení našeho rozhodnutí.  

Pro novináře, fotografy, dokumentaristy:
• Pokud se chystáte do jeskyní dokumentovat průběh koncertu (platí především pro zkušené dokumentaristy), prosíme o krátkou konzultaci před začátkem koncertu. Výhoda? Možnost vyzkoušet aparáty těsně před koncertem, pobavit se o specifikách prostor apod. 
• Během dokumentování se pohybujte tak, aby nedocházelo k výraznému vizuálnímu i akustickému rušení koncertu (např. několik minut pořizovat detail hráčova výstupu a zády pak stínit ostatním ve výhledu, chodit po jeskyni mimo prohlídkovou trasu apod.). I pro dokumentaristy platí dodržování bezpečnosti při pohybu v jeskyni.
• Blesk při focení koncertu používejte střízlivě, berte ohled na hráče i návštěvníky. Stalo se, že během jedné skladby vyletěl blesk na hráče i 30x, takže prosíme o omezení nebo úplné vypnutí blesku. Jako jedince Vás to možná nepálí, ale když střídavě "cvaká" 10-20 lidí (někdy i více) je to na jeskyni i hráče moc "šoko-světel" a narušuje to atmosféru koncertu. 
• "Milovníkům a lovcům" rozmanitých záběrů doporučujeme vzít s sebou skládací židličku, aby při focení nezabírali výhled ostatním návštěvníkům a stativ, díky kterému můžete kvalitně fotit i bez blesku. Fotky nejsou přesvícené, hráče i návštěvníky to nerozptyluje a atmosféra tak nepřipomíná tiskovou konferenci.
• Pokud možno zvolte tmavé oblečení (nejlépe černé), ať "nesvítíte" pestrobarevným oblečením na návštěvníky, kteří si budou všímat více Vás, než hráčů a jeskyně (stalo se, proto zmiňujeme).
• Buďte prosím ohleduplní, tento odstavec vznikl díky konkrétním připomínkám návštěvníků, hráčů i zástupců jeskynních správ.Návštěvní řád jeskyní během koncertů:
• Vstupy jednotlivých výprav do podzemí jsou organizovány podle kapacit příslušných jeskyní (nejméně 25, běžně 50-100, vyjímečně 500 lidí) v doprovodu minimálně dvou pověřených průvodců, kteří dohlíží na bezpečnost a pořádek během vstupu do jeskyně, během koncertního vystoupení a výstupu z jeskyně.
• Motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.
• Vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyně - prostory nebo více prostor kde se koná koncert, zakoupené vstupenky se neberou zpět.
• Děti do 6-ti let je nutno nahlásit při zakoupení vstupenek (evidence osob v podzemí).
• Teplota v jeskyni se pohybuje průměrně kolem 8°C, pro vstup se doporučuje teplejší oblečení (vyjímkou jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně, kde se teplota pohybuje mezi 12-15°C - nejteplejší jeskyně v ČR). 
• V místech konání koncertu, stejně jako po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce.
• Při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el.proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.
• Jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.
• V jeskyni je zakázáno: dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně; vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem; dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení; psát a malovat po stěnách a krasových útvarech; kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně; nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, stativy, deštníky apod.; brát s sebou do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry; vstupovat s kočárkem.
• Vstup do jeskyně je zakázán osobám podnapilým a dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.
• Při nedodržení tohoto řádu může být koncert v jeskyni předčasně ukončen bez nároku na náhradu vstupného.
• Při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození jakékoli výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
• Přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu.

Upozornění: Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.
TOPlist