CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty
Benefiční vize 2012-2016

Nazávislý benefiční festival CAVE BEAT se od roku 2012 rozjížděl bez městské, krajské, státní a evropské dotační podpory. Festival zažil dobré i horší chvíle, kolísal v plusu i mínusu, za pět let bylo odvedeno více než 850 hodin dobrovolnické práce v jádru pětičlenného týmu občanského sdružení Jeskynní tep. Jsme rádi, že se díky Správě jeskyní ČR, spřáteleným partnerům a podpoře návštěvníků stále držíme na nohou a kráčíme dál jak kulturní, tak prosociální stezkou. Po pěti letech podpory školské - vzdělávací a kulturní programy pro děti a mládež (eko-program Kořeny života, S hudbou a pohádkou kolem světa, Dny Země s hudbou, individuální programy pro děti s autismem), jsme se rozhodli nadále podporovat sociální oblast - pracovní a společenské uplatnění lidí se zdravotním postižením.

Jako speciální pedagog a státutární zástupce pořádajícího sdružení jsem se na vlastní kůži přesvědčil (od roku 2000 v oborové praxi), že pracovní a společenské uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením představuje stále těžko řešitelný a dlouhodobý sociální problém, zvláště mimo velká města. A tak po dohodě s týmem směřujeme po pěti letech festival k podpoře této oblasti...Myšlenka se zrodila v roce 2015, když jsem učil na jedné praktické škole pro lidi s mentálním postižením a letos jsme začali "na zelené louce" dobrovolnicky budovat Farmu Sen - komunitní centrum v přírodě (Vřesovice u Kyjova) - více níže v příspěvku. Pevně věříme, že v další festivalové pětiletce se nám podaří podpořit něco smysluplného...

Děkujeme za Vaši trpělivou podporu a krásné vánoce v kruhu nejbližších :)  

Mgr. Zdeněk Vilímek,
statutární zástupce Jeskynní tep o.s.,
vedoucí festivalového týmu a benefičních projektů

Prosinec 2016 

Vzpomínka na programy pro děti 2012-2015:
  

  


Benefiční vize 2017FARMA SEN - Komunitní centrum v přírodě pro lidi se zdravotním postižením
Na podzim roku 2015 jsme se s žáky a kolegy jedné praktické školy rozhodli, že založíme malou farmu v přírodě, kde budeme hospodařit a navážeme tak na naše pracovní experimenty – výroba užitkových předmětů, sběr a sušení bylin či ovoce, výsadba česneku, terénní a úklidové práce. Zkrátka vrátit se k tradicím manuální zručnosti a být více ve spojení s přírodou, učit se o tradicích pěstování, chovatelství, stavitelství apod. Dříve, než se z nás a našich dětí stanou „Homo Digitalis“. Příležitosti pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsou nejen v našem regionu minimální a většina absolventů končí po ukončení školní docházky v ústavním zařízení, stacionáři nebo doma u rodičů. A tak se na podzim minulého roku zrodila vize nezávislého projektu FARMA SEN. Naším cílem je vytvořit svobodné místo pro setkávání, práci i zábavu lidí zdravých a lidí se zdravotním postižením v přírodním prostředí Mikroregionu Podchřibí na Jižní Moravě.

Náš pilotní web: www.farmasen.webnode.cz

Postupně chceme vytvořit komunitní centrum v přírodě a nabídnout smysluplnou příležitost pro pracovní uplatnění ve čtyřech klíčových oblastech:
1) Pěstování – ovocné keře a stromy, sezónní zelenina, bylinné záhony (ekologické regionální zemědělství).
2) Chov – do začátku ovce, později kozy a slepice, časem i koně (výroba a prodej mléčných produktů, vajíček, kožešin; zooterapie pro lidi se zdravotmím postižením).
3) Řemeslné práce – výroba a prodej užitkových předmětů (materiály: dřevo, kámen, papír, textil, hlína a sklo).
4) Technické služby – údržbářské a úklidové práce – sekání trávy, řezání a úklid dřeva, odklízení listí nebo sněhu, údržba naučných stezek apod.
Naším cílem je uživit se poctivou prací a žít zábavou tam, kde se cítíme dobře.

Po zvážení různých nabídek koupě a pronájmu pozemku včetně nemovitosti, nám starosta obce Vřesovice Libor Pazdera nabídl pozemek ležící ladem (dřívě zemědělská půda) o rozloze cca 1000 m2 k pronájmu pro účely budování sociální farmy, včetně pomoci se vstupní úpravou pozemku – nářadí, stroje. A tak jsme s nadšením kývli a na konci léta 2016 jsme mohli začít na „zelené louce“ – krásném pozemku s výhledem na Chřibské lesy, pole a louky. Za tuto pomoc i zde srdečně děkujeme. Během letošního podzimu jsme dle počasí jednou týdně připravovali pozemek na příští startovní zemědělský rok 2017 – sekání, hrabání, pálení, řežání, měření, plánování, navrhování, konzultování atd. Za nepříznivého počasí (tedy i nyní v zimě) se scházíme jednou týdně v „domečku“ – Dům dětí a mládeže Kyjov, který je partnerem projektu a kterému taktéž velmi děkujeme za podporu. V současné době podporujeme 9 dospělých lidí se zdravotním postižením.         

Kam jsme došli během prvního dobrovolnického roku, si můžete prohlédnout na našem webu: www.farmasen.webnode.cz. Najdete zde fotky, průběžné novinky a můžete si udělat obrázek sami. A samozřejmě jste kdykoliv vítáni se podívat nebo přiložit ruce k dílu.

Pohodové svátky vánoční a šťastnější nový rok 2017 přeje

Zdeněk Vilímek a tým FARMY SEN


Září 2016
TOPlist